Možnosti demokracie

Projekt  |  Semináře |  Publikace  |  Foto  |  Kontakt

 
Hrozby extremismu / Příležitosti demokracie 

- výchova k aktivnímu občanství


Projekt Hrozby extremismu / Příležitosti demokracie - výchova k aktivnímu občanství se zkráceným názvem Možnosti demokracie pod registračním číslem CZ.1.07/1.2.00/14.0209 realizovalo občanské sdružení (později zapsaný spolek) Asi-milovaní v letech 2011-2013.

V jeho rámci vytvořené a poté aktualizované akreditované programy i nadále nabízejí absolventi Kurzu lektorských dovedností Ing. arch. Dana Gabaľová a Mgr. Peter Gabaľ.

Stejně tak jsou zde nadále bezplatně ke stažení odborné publikace a sborníky,  vytvořené v rámci projektu, který reagoval na nárůst veřejných aktivit extremistických seskupení. V první dekádě nového milénia průzkumy v řadách studentů ukázaly až 10% podporu (později rozpuštěné) Dělnické strany či nástupnické Dělnické strany sociální spravedlnosti. Na tyto tendence (méně výrazné i v levé části extremistického spektra) projekt reagoval didaktickými programy primární výchovy k aktivnímu občanství.


Kurz lektorských dovedností

Unikátní program, určený lektorům projektu Hrozby extremismu / Příležitosti demokracie - výchova k aktivnímu občanství. V rozsahu 104 hodin základního kurzu a návazných seminářů na vysoké odborné úrovni připravil 20 lektorů, schopných věnovat se v rámci tématu jak žákům, tak pedagogům zejména základních a středních škol.

Den Program Kurzu lektorských dovedností Hod. Lektoři
1 Extremismus pohledem politologie.

Osobnost extremisty.

Extremismus a média.
8 Jan Charvát

Adéla ZelendaKupcová

Peter Gabaľ
2 Lektorské dovednosti: Úvod do programu ve skupině. Předsudky. Řešení konfliktu. Preventivní programy. 8 David Čáp
3 Extremismus – role policie, právní aspekty.

Sociálně vyloučené lokality.
8 David Lebeda


Ivan Gabal
4 Lektorské dovednosti: Osobnost lektora – sebezkušenostní program. Řešení konfliktu. 8 Ilona Labuťová
+ Štěpán Smolík
5 Kritické myšlení (s tématem popírání holocaustu). 8 Irena Poláková
6 Lektorské dovednosti: Komunikační dovednosti lektora a pedagoga. 8 Michal Dubec
7 Multikulturní, interkulturní, transkulturní – současné přístupy ve vzdělávání.

Historie Romů v ČR.
8 Pavel Košák


Markéta Hajská
8 Principy demokracie. Občanská a voličská odpovědnost. 8 František Hotový
+ Ondřej Matějka
9 Lektorské dovednosti: efektivní lektorský styl. Rolové hry a drmaterapuetické aktivity ve výuce. 8 Pavla Müllerová
10 Lektorské dovednosti: řízení učebních procesů prostřednictvím aktivit. Výstavba interaktivního kurzu. 8 David Čáp
11 Šikana. 8 Zdeněk Martínek
12-13 Závěrečná zkouška – prezentace vlastních programů lektory. 8 + 8 Petra Skalická
+ Dana Gabaľová


Projekt byl podpořen ze Strukturálních fondů EU a rozpočtu ČR prostřednictvím operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.